Menu Sluiten

Privacyverklaring website Open Hof Gereformeerde Kerk Bleiswijk

Deze verklaring geeft aan hoe de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk omgaat met persoonsgegevens op haar website www.openhofbleiswijk.nl.

Deze verklaring voor de website is gebaseerd op de meer algemene Privacyverklaring van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk (inloggen vereist) en richtlijnen zoals ondertussen gebruikelijk voor websites.

Verklaring

Persoonsgegevens en cookies

Op deze pagina vindt u informatie over hoe de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk omgaat met persoonsgegevens en cookies. Bij het raadplegen van deze website en/of het invullen van formulieren verkrijgt de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk enige persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een woonadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van personen te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Op grond van deze verordening moet duidelijk zijn voor welk doel gegevens worden gebruikt en eventueel bewaard. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De gegevens, die via een contactformulier of e-mailbericht worden doorgegeven, zijn noodzakelijk om uw reactie adequaat, tijdig en compleet te kunnen behandelen. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reservering van zalen. Met het aanreiken van uw persoonsgegevens geeft u toestemming aan ons om deze gegevens te gebruiken voor uitsluitend het betreffende doel.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor dat doel nodig is.

Daarnaast worden gegevens gebruikt voor het verbeteren van de werking van websites, het bijhouden van gebruiksstatistieken en het functioneren van het beheer van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens niet met derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraak met u of uw organisatie, om te voldoen aan hetgeen u verzoekt of om te voldoen aan een andere verplichting. Met externe partijen, die uw gegevens verwerken teneinde onze dienstverlening te kunnen realiseren, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar website@openhofbleiswijk.nl. We reageren vlot op uw verzoek en geven u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, antwoord.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op de beheerder van de website via website@openhofbleiswijk.nl. Of neem contact op met onze adviseur gegevensbescherming; deze is te bereiken via het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerk door te mailen naar kerkelijkbureau@openhofbleiswijk.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee is uw apparaat te herkennen tijdens ieder bezoek aan de website.

Onze website gebruikt alleen functionele en analytische cookies om de website goed te laten werken, het gebruiksgemak te verbeteren en het websitebezoek te meten en te analyseren (webstatistieken). Voor de plaatsing van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van u nodig, omdat ze geen effect hebben op uw privacy.

Geen persoonsgegevens

De cookies, die onze website gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens en raken uw privacy niet. Deze cookies zijn niet te gebruiken om u te identificeren. Wij maken geen gebruik van trackingcookies en er worden geen profielen van bezoekers opgebouwd. Ook maken wij geen gebruik van cookies die geplaatst worden door andere websites, zogenaamde third-party cookies, noch plaatsen wij die zelf.

Hebt u bezwaar tegen cookies?

Mocht u er desondanks geen prijs op stellen dat wij cookies plaatsen, dan kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van onze website.

Wilt u meer informatie over cookies?

Meer informatie over cookies vindt u op de website Veilig internetten.nl en op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum. Mocht u meer willen weten over de twee wetten, die op cookies van toepassing zijn, dan verwijzen we u naar: