Menu Sluiten

Vervolg coronamaatregelen in maart

Bericht van de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

De persconferentie van het kabinet is inmiddels achter de rug en de kerkenraad heeft zich laten adviseren door de commissie “Hervatting Activiteiten Kerk” over het al dan niet fysiek bijwonen van onze kerkdiensten.
Wij realiseren ons dat iedereen behoefte heeft aan perspectief en een sprankje hoop. Deze periode valt ons allemaal zwaar.

De werkgroep adviseert toch om nog geen verandering te brengen in de huidige situatie, d.w.z. alleen online diensten te houden. De kerkenraad staat unaniem achter dit advies. Er is sinds medio februari nl. niets veranderd in de situatie: er is nog geen echte daling van het grote aantal besmettingen per week en de bezetting in de ziekenhuizen met covid-patiënten is weliswaar stabiel maar op een (te) hoog niveau. Ook hebben we te maken met nieuwe varianten.
Kerken zijn in december 2020 dicht gegaan mede als teken van solidariteit met de samenleving, waarin scholen, winkels, horeca etc. gesloten waren. Wij willen solidair blijven.

Nu er eerste kleine stapjes worden gezet bij heropeningen met name in het onderwijs, is het goed om die stapjes van vrijheid te gunnen aan (andere) groepen in de samenleving, die nog meer geraakt zijn door de corona maatregelen (ook weer als uiting van solidariteit).

Wij begrijpen dat er behoefte aan sociaal contact is binnen onze gemeente.  Mits er in de persconferentie van 23 maart de ruimte daartoe geboden wordt door de overheid, dan hebben wij het voornemen om de koffieochtenden weer op te starten per 25 maart.

Kortom: wij moeten nog even volhouden, hoe graag we elkaar en God weer zouden willen ontmoeten in de kerkzaal.
Na de volgende persconferentie op 23 maart gaan wij de maatregelen weer opnieuw bekijken.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met onze voorzitter, Tjakko Kruit.

Conny Kruit
Scriba open Hof