Menu Sluiten

Versoepeling van de coronaregels bij onze kerkdiensten

De PKN adviseert om afhankelijk van het kerkgebouw ‘gepast afstand’ te houden. Hoe geven wij dat vorm in de
Open Hof? Voorop staat dat wij rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die
zich (nog) niet veilig voelen bij de versoepelingen. Vanuit wederzijds respect voor elkaar bepaalt iedere bezoeker van de kerkdiensten zelf wat voor hem/haar de ‘gepaste afstand’ is naar medebezoekers (die niet tot hetzelfde huishouden behoren). Dat kan een afstand van minstens één of twee of drie stoelen zijn.

Bij het bezoek aan de kerkdienst ontvangt men per huishouden (bubbel) een blauw kussen. Met dit kussen
kan men vervolgens in de kerkzaal aangeven wat de gepaste afstand tot medebezoekers van de dienst is, die
men wil aanhouden om zich veilig te voelen. In een rij gaat u dus niet op een blauw kussen zitten, maar u sluit
op de ook voor u gepaste afstand zo veel mogelijk aan. Vanzelfsprekend gaan we ook niet een discussie aan over wat een medebezoeker als gepaste, veilige, afstand wil aanhouden.

Hiermee kunnen we aan zoveel mogelijk bezoekers van de eredienst een plaats bieden die voor ieder als veilig
wordt gevoeld. De triage en het tevoren aanmelden zijn vervallen.

Kerkenraad en Werkgroep “Hervatting kerkdiensten en andere activiteiten Open Hof”