Menu Sluiten

Update over geleidelijke hervatting van kerkdiensten in de Open Hof

Zondag 5 juli heeft de eerste kerkdienst plaatsgevonden die niet alleen digitaal gevolgd kon worden, maar gelukkig ook weer door, weliswaar een beperkt aantal, gemeenteleden bijgewoond kon worden. Op zich wel even wennen vanwege alle maatregelen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de PKN, maar fijn om met elkaar in de Open Hof de dienst bij te wonen.

Aansluitend heeft de werkgroep “hervatting activiteiten en kerkdiensten in de Open Hof” de gang van zaken geëvalueerd. De leden van de werkgroep waren in het algemeen positief over het verloop van de dienst op 5 juli. Op enkele, niet wezenlijke, punten zullen aanpassingen van protocollen plaatsvinden. Hierover wordt met belanghebbenden gecommuniceerd.

Op grond van deze positieve ervaring is besloten om, daar waar mogelijk, in de komende maanden geleidelijk verdere stappen te zetten naar “het nieuwe normaal”. Hierbij houden we zeer nadrukkelijk voor ogen dat het van belang is dat ook gemeenteleden die tot de kwetsbare groepen behoren, zich veilig voelen om de kerkdiensten bij te wonen. Dat houdt dus in dat we niet de randen van de richtlijnen gaan opzoeken, maar de veiligheid van de meest kwetsbaren onder ons laten prevaleren: ook hierin moeten we omzien naar elkaar.

Informatie over de volgende fasen bij het geleidelijk hervatten van de kerkdiensten zal gecommuniceerd worden via de wekelijkse Zondagsbrief.

Werkgroep “hervatting activiteiten en kerkdiensten in de Open Hof”