Menu Sluiten

Update coronamaatregelen: diensten uitsluitend digitaal vanaf 20 december

BERICHT VAN DE KERKENRAAD VOOR ZONDAG 20 DECEMBER

Beste gemeenteleden,

De ingrijpende, aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, noopten ons als kerkenraad tot een pijnlijk en ingrijpend besluit: Vanaf komende zondag worden onze kerkdiensten uitsluitend online aangeboden.
Tevens zal de aangekondigde kerstwandeling van 19 december niet doorgaan.
Deze wordt omgezet in een “Sterrenwandeling”; alle informatie hierover is te lezen in de komende zondagsbrief.

De omstandigheden rond het coronavirus baren ons allemaal grote zorgen. Velen weten zich – direct of indirect – door het virus getroffen. Ook in Bleiswijk en in onze kerkelijke gemeenschap zijn inmiddels mensen ziek geworden. Anderen moesten in quarantaine of hebben zorg over familie of vrienden die zijn besmet. Er die zelfs een dierbare hebben verloren door de vreselijke gevolgen van Covid-19.

Afgelopen maandag heeft de overheid een reeks verscherpte maatregelen ingesteld. Dat raakt ons allemaal, zeker met de kerstdagen en de jaarwisseling in het verschiet. Hoewel de kerken formeel van deze bepalingen zijn uitgezonderd, heeft het kabinet toch een dringende oproep gedaan aan de kerken om alle kerkdiensten in deze periode van lockdown (tot 19 januari) uitsluitend online te houden.

Als kerkenraad hebben we afgelopen woensdagavond (digitaal) vergaderd. We meenden eensgezind dat hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt waaraan we ons niet kunnen en niet willen onttrekken. Daarom hebben we besloten dat vanaf komende zondag (20 december) alle kerkdiensten zonder bezoekers in het kerkgebouw zullen plaatsvinden. Alleen medewerkers aan de dienst zullen daar aanwezig zijn.

We doen dat vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor de samenleving in het algemeen en voor het inperken van de gezondheidsrisico’s in het bijzonder. Ook de kerken en andere geloofsgemeenschappen zijn zich bewust van de risico’s voor elkaars gezondheid en vooral voor die van de meest kwetsbaren in onze samenleving. De ziekenhuizen lopen weer vol en de druk op de gezondheidszorg is zeer groot. Er wordt enorm veel gevraagd van al die mensen die dag en nacht klaar staan om de mensen die getroffen zijn door het virus en daar ernstig ziek van worden, te verzorgen.

We begrijpen dat dit ook voor velen van u en jullie als een teleurstelling moet voelen. Toch hopen we op uw en jouw begrip, in het licht van de heel ernstige omstandigheden waarin we met zijn allen verkeren. Gelukkig hebben we de livestream en de kerkradio (Kerkdienst Gemist), zodat de kerkdiensten in onze Open Hof toch kunnen worden meebeleefd.

Tot slot benadrukken we dat alle kerkdiensten in de lockdown-periode (tot 19 januari) wél doorgaan, ook al is het uitsluitend online. Zo zijn er drie vieringen op Kerstavond te volgen vanuit de Dorpskerk op Kerkdienst Gemist.

We spreken onze hoop uit dat we – bij alle teleurstelling die we hierbij ervaren – elkaar toch mogen vasthouden en juist nu zullen omzien naar wie het nodig hebben.

Tot slot wensen we als kerkenraad u en jou goede en gezegende Kerstdagen in deze moeilijke omstandigheden.

Met een hartelijke groet aan u en jou,

Tjakko Kruit, voorzitter
Conny Kruit, scriba