Menu Sluiten

Maatregelen coronavirus (update 18 maart)

Beste gemeenteleden van de Open Hof,

Dinsdagochtend 17 maart is het moderamen weer bijeen geweest om de actualiteiten rondom het coronavirus te bespreken.

In navolging van de adviezen van de PKN en de overheid hebben wij besloten om (voorlopig) tot 6 april 2020 alle kerkelijke activiteiten te laten vervallen.

Dit betekent dus onder andere:

  • Geen reguliere kerkdiensten
  • Geen koffieochtend
  • Geen vergaderingen, behalve het moderamen
  • Geen avondgebed
  • Geen crea-middag
  • Enzovoort…

De Zondagsbrief zal voorlopig ook niet verschijnen.

Wel zullen wij proberen wekelijks een uitzending, onder auspiciën van ds. Gerdina Loeve, te blijven verzorgen. Deze zal, zoals gebruikelijk, te volgen zijn via internet en begint op de zondagen om 9:30 uur. (Ook a.s. zondag 22 maart!)

De kerkdiensten zijn te volgen via Kerkdienst Gemist.
(werkt de link niet ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek op ‘Open Hof Bleiswijk’ of ‘Bleiswijk’)

De viering kan ook beluisterd worden via de radio: De kerkdiensten in ons kerkgebouw zijn via de kabel (CAI) in Bleiswijk te ontvangen op FM 106.3 MHz.

Omdat wij, als kerkenraad, het juist in deze onzekere tijden belangrijk vinden om elkaar vast te houden en naar elkaar en naar de mensen uit ons dorp om te zien, is de pastorale raad aan het kijken hoe zij een telefonisch netwerk kunnen opzetten, waarbij we de hulp van gemeenteleden goed kunnen gebruiken. U wordt hier later, in een aparte oproep, verder over geïnformeerd.

We willen u met klem vragen om elkaar te informeren over dit zeer dringende besluit van de kerkenraad. Kent u iemand van wie u verwacht dat hij/zij dit niet leest, breng diegene dan telefonisch op de hoogte.

Als kerkenraad houden wij het nieuws nauwlettend in de gaten, meer dan anders hebben wij overleg over de gang van zaken rondom het virus en de te nemen stappen.

Wij vinden het heel belangrijk dat we als kerk ook een plek van hoop, troost en omzien naar elkaar blijven bieden.

Als teken van hoop zullen de kerken de komende woensdagavonden van 19:00 tot 19:15 uur de klokken luiden.

Tenslotte: Mochten er dringende vragen zijn, verzoeken wij u met ons contact op te nemen en dit niet op Facebook te bediscussiëren.

Hartelijke groet van de kerkenraad,
Arie Alblas, Jeanette Alblas, Sjoerd de Jong, Conny Kruit, Tjakko Kruit, ds. Gerdina Loeve, Joke Monster, Thomas Rehorst, Arie Stougie, Gerda Stougie, Marijke Straathof, Frits Veenman, Theo de Vries