Menu Sluiten

Extra maatregelen in oktober vanwege het coronavirus

Het coronavirus waart nog volop rond. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid een groot risico. Per 29 september jl. zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het virus van kracht en op 5 oktober zijn voor kerkdiensten in de maand oktober aanvullende afspraken gemaakt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die vorig weekend rond kerken is ontstaan.

De werkgroep “hervatting activiteiten/kerkdiensten in de Open Hof” heeft in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van deze nieuwe maatregelen voor de kerkdiensten en andere activiteiten in de Open Hof:

  1. In de kerkdiensten in de maand oktober geldt een maximum van 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Omdat het gemiddeld aantal bezoekers exclusief medewerkers meestal ongeveer 30 bedraagt, zal deze aanpassing geen grote gevolgen hebben. U hoeft dus niet bezorgd te zijn dat u door uw aanmelding andere belangstellenden de kans ontneemt om de dienst bij te wonen. Eventueel kunt u bij uw aanmelding aangeven dat u als er teveel aanmeldingen zijn u uw plaats afstaat aan een andere belangstellende.
    N.B. Deze aanpassing van het maximum aantal bezoekers geldt op dit moment alleen voor de maand oktober.
  2. U wordt dringend geadviseerd om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerkzaal een mondkapje te dragen.
  3. Het experiment om koffie te drinken na afloop van kerkdienst in zaal 1 t/m 3 moet helaas tot een later bepalen tijdstip worden uitgesteld. De koffieochtenden op donderdagmorgen kunnen (gelukkig) in aangepaste vorm nog wel doorgang vinden.
  4. Voor de overige aanpassingen en voor de geplande opstart van activiteiten (zoals eerder vermeld) hebben de nieuwe afgekondigde maatregelen geen consequenties (plaatsing garderoberekken, opstart oppas, kindernevendienst, catechese en clubs).

De toename van het aantal besmettingen en de opeenstapeling van maatregelen is voor velen van ons een grote zorg, vooral omdat hierdoor met name mensen met een kwetsbare gezondheid in een isolement raken. Laten we zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen?

Werkgroep “hervatting activiteiten/kerkdiensten in de Open Hof”