Menu Sluiten

Digitaal collecteren

Update 29 oktober 2020: Omdat de voorziening van samengoeddoen.nl niet meer gebruikt wordt, zijn de links naar deze site verwijderd. De nieuwe mogelijkheden zijn elders op de website beschreven.

Tijdens deze coronacrisis wordt u als gemeente erg gemist door de diaconie. Maar als we niet oppassen geldt dat ook voor heel veel mensen om ons heen, dichtbij, maar ook verder weg. Wij denken dat het werk van de diaconie niet stil mag staan. De diaconie van de Open Hof heeft gelukkig wel wat financiële mogelijkheden, er wordt momenteel elke zondag €250,- voor het diaconale doel gestort. Dat is ongeveer tweemaal de opbrengst van een diaconale collecte op een gewone zondag.

Op de Zondagsbrief staan de doelen die wij als gemeente ondersteunen.

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst willen we u informeren over twee manieren waarop u toch uw bijdrage kunt doen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

iDEAL

Door te klikken op de collectezakken wordt u doorgeleid naar een betaalpagina op samengoeddoen.nl en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Collecte via iDEAL

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerk.

Voor u en voor onze kerk zijn hieraan geen kosten verbonden.

Per bank zelf overmaken

Uw bijdragen in/aan de kerkelijke collecten kunt u ook zelf per bank overmaken.

Voor de collecte Diaconie op rekeningnummer IBAN NL13 RABO 0373709102 onder vermelding van “diaconale collecten”.

Uiteraard kan eenzelfde storting gedaan worden voor de collecte Kerk. Dit kan op rekeningnummer NL73 RABO 0373711999.

Velen zijn dankbaar voor uw bijdragen.

De diaconie