Menu Sluiten

Digitaal collecteren (vanaf 27 oktober)

Het coronavirus houdt ons nog steeds in haar greep. Hoewel het gelukkig (nog) mogelijk is om in beperkt gezelschap de diensten in de Open Hof bij te wonen, blijven de collecten voorlopig digitaal. Zo is het voor iedereen (of u de kerkdienst bezoekt of de dienst via internet/kerkradio volgt) mogelijk om aan de collecten bij te dragen.

Want uw financiële steun blijft hard nodig voor de kerk nu andere inkomstenbronnen zijn weggevallen en ook voor het werk van de diaconie dat niet stil mag staan. Op de Zondagsbrief staan de doelen die wij via de diaconie als gemeente ondersteunen.

Voor de administratieve verwerking van de giften, verdient het de voorkeur dat u uw gewaardeerde bijdrage overmaakt via iDEAL. Door te klikken op de collectezakken wordt u doorgeleid naar de financiële pagina van de Open Hof bij de SKG. (De SKG verzorgt de bankzaken en het betalingsverkeer voor de Open Hof.) Hier kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op een tussenrekening bij ING. Vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerk. Hier zijn voor u geen verdere kosten verbonden.

Natuurlijk kunt u uw bijdragen aan de collecten ook zelf per bank overmaken op bankrekening NL13 RABO 0373709102 voor diaconie  (o.v.v. diaconale collecte) en NL73 RABO 0373711999 voor de kerk.

Alvast dank voor uw onmisbare (financiële) steun.

De diaconie