Menu Sluiten

Bijwonen van de kerkdiensten vanaf 19 juli

Afgelopen zondag 5 juli was de eerste kerkdienst in de Open Hof die bijgewoond kon worden. Hoewel het nog wat onwennig was, maar toch ook wel weer vertrouwd voelde, was het goed om met een twintigtal gemeenteleden samen te komen in de Open Hof en de viering bij te wonen.

Na afloop heeft de werkgroep “Hervatting activiteiten/kerkdiensten in de Open Hof” de gang van zaken geĆ«valueerd. Op grond van hiervan is besloten om vanaf volgende week zondag 19 juli het maximum aantal beschikbare plaatsen te verhogen naar 43 (exclusief voorganger, medewerker beeld & geluid en voor zover van toepassing pianist en organist). De zorg, die bij sommige gemeenteleden leefde, dat men door zelf te reserveren aan anderen de kans ontneemt om de dienst bij te wonen, wordt hiermee voor een groot deel weggenomen.

Verder zijn er nog de volgende wijzigingen:

  • Voor de diensten vanaf 19 juli hoeven de personen die een taak hebben, geen reserveringsaanmelding te doen. Wel moeten zij bij aankomst de presentielijst invullen (predikant, dienstdoend ambtsdrager, kosters, beamist, vrijwilligers, lector en eventueel pianist/organist).
  • Aanmelden om een dienst bij te wonen blijft verder noodzakelijk. Maar voor aanmelden voor de diensten vanaf 19 juli hoeft niet meer ingelogd te worden op het besloten deel van de website. Klik hiervoor aan de rechterzijde van de website (onder toekomstige evenementen) op de kerkdienst die u wilt bijwonen. Hebt u geen toegang tot de website van de Open Hof, kunt u ook telefonisch een reservering plaatsen bij Pim van der Haven. Zodra de dienst vol is, kunt u ook op een reservelijst worden geplaatst. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, willen we u ook vragen om uw reservering te annuleren wanneer u heeft besloten om niet naar een kerkdienst te komen. Wij kunnen uw plaatsen dan mogelijk alsnog doorgeven aan iemand anders.

De komende maanden zullen we geleidelijk verdere stappen zetten naar “het nieuwe normaal”. Hierbij houden we zeer nadrukkelijk voor ogen dat het van belang is dat ook gemeenteleden die tot de kwetsbare groepen behoren, zich veilig voelen om de kerkdiensten bij te wonen. Dat houdt dus in dat we niet de randen van de richtlijnen gaan opzoeken, maar de veiligheid van de meest kwetsbaren onder ons voorop stellen: ook dat is een vorm van omzien naar elkaar.

Werkgroep “Hervatting activiteiten/kerkdiensten in de Open Hof”