Menu Sluiten

Agenda gemeenteavond 31 mei

Namens de kerkenraad bent u van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op woensdag 31 mei 2023.

De bijeenkomst begint met de opening en een bezinning. Daarna volgt de gebruikelijke toelichting over het financiële verslag 2022. Na de pauze staan een aantal actuele onderwerpen op de agenda.

Op 21 en 28 mei liggen exemplaren van het financiële jaarverslag in de hal om mee te nemen. Ook kan het verslag bij één van de leden van het moderamen opgevraagd worden. Het ‘Financieel jaarverslag 2022’ is ook te downloaden op de website

Vooraf aan de vergadering kunt u, indien u behoefte heeft aan uitleg over de financiën, vanaf 19:30 uur vragen stellen. In de consistorie is een vertegenwoordiging van het College van Kerkrentmeesters aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Tevens kunt u eventuele vragen of opmerkingen schriftelijk of per email kenbaar maken, vóór dinsdag 23 mei. Op tijd binnengekomen items zullen tijdens de gemeenteavond of persoonlijk met u besproken worden.

Hieronder vindt u de agenda van de avond:

Agenda voor de gemeenteavond op 31 mei 2023

Plaats: Open Hof Bleiswijk, kerkzaal
Aanvang: 20:00 uur (vanaf 19:30 uur vragen over financiële stukken)

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de kerkenraad
  2. Bezinning
  3. Financieel jaarverslag 2022 – toelichting
  4. Verslag kascontrole
  5. Pauze
  6. Werkgroep 1 (Beleidsplan) – toelichting stand van zaken
  7. Ontwikkelingen in het gebruik van ons kerkgebouw – tijdelijke huisvesting en langerdurende verhuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

We hopen u allen te zien op deze vergadering.

Namens de kerkenraad Open Hof,
Rian van Delft, scriba