Menu Sluiten

Aanpassingen in de voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus (19/9)

De werkgroep “hervatting activiteiten/kerkdiensten in de Open Hof” heeft onderzocht of de voorzorgsmaatregelen uit het gebruiksplan aangepast (versoepeld) konden worden en daarin ook de suggesties van een aantal
gemeenteleden betrokken. Getoetst is of we met de gewenste versoepelingen nog voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Die richtlijnen zijn voor kerkelijke activiteiten te vinden op de website van het RIVM onder de zogenaamde “generieke uitgangspunten binnen”.
Hierbij de volgende opmerking: als werkgroep en kerkenraad willen ook wij “het samen gemeente zijn” in onze kerkdiensten en overige activiteiten stimuleren; maar juist uit zorg en ons verantwoordelijk voelen voor de kwetsbaren onder ons, zijn we van mening dat we niet over of dicht op de rand van de richtlijnen van deskundigen (RIVM) moeten gaan zitten.

Wijzigingen

In onderstaand overzicht kunt u lezen welke aanpassingen van de voorzorgsmaatregelen vanwege COVID-19 gepland zijn. Ook staat hierbij vermeld welke activiteiten zijn/worden opgestart onder voorbehoud van ongewijzigde omstandigheden t.a.v. COVID-19.

 • Per augustus 2020
  • Opstart koffieochtenden.
  • Groen licht voor opstart clubwerk seizoen 20/21.
 • Per 13 september 2020
  • Actievere deelname van de gemeenteleden aan de dienst.
  • Opstaan bij aanvangslied en slotlied.
  • Onze Vader gezamenlijk bidden en votum en groet meespreken.
 • Per 13 september 2020
  • Aangepaste instructie vrijwilliger triage (geen dubbele registratie).
 • Per 1 oktober 2020 of indien realiseerbaar eerder
  • Plaatsing garderoberekken/aanpassen afscheiding (meer publieksvriendelijk) en de plaats voor de triage.
  • Plaatsing voorbedenboek op een ronde tafel in de hal (met handgel).
 • Per 11 oktober 2020
  • Start basiscatechese (maandelijks op de tweede zondag van de maand).
 • Mogelijk per medio oktober 2020 (onder het voorbehoud van instemming kerkenraad)
  • Experiment koffiedrinken na afloop van de kerkdienst in zaal 1 t/m 3 (onder dezelfde voorwaarden als bij de koffieochtend op donderdag).
 • Per eerste zondag in november 2020
  • Start kindernevendienst (eenmaal per maand, steeds eerste zondag van de maand).
  • Start oppas (eerste zondag van de maand, mits voldoende vrijwilligers hiertoe bereid zijn).
 • Op een nog te bepalen tijdstip omdat verder onderzoek nog nodig is
  • Zang/muziek door solist/Ad-Hoc band (onderzoek of een veilige afstand tussen zanger(es) en overige aanwezigen haalbaar is en als dat mogelijk is nagaan wie de zang wil verzorgen).
  • Beeldverbinding.
  • Orgelspel voorafgaand aan en na afloop van de dienst en evt. intermezzo.

Ongewijzigd

Voorlopig zijn er nog geen wijzigingen ten aanzien van:

 • Afstand tussen de zitplaatsen (3 stoelen): de richtlijn van het RIVM geeft aan “plaats tafels en stoelen in een zaal zo dat iedereen zich strikt aan anderhalve meter onderlinge afstand kan houden” en “zorg dat er voldoende afstand is tussen de zitplaatsen”. Met 2 stoelen is de afstand, gemeten van schouder tot schouder, minder dan anderhalve meter. Daarnaast is, afgezien van een dienst toen het maximumaantal plaatsen 30 bedroeg, het aantal reserveringen lager dan het huidige maximale aantal zitplaatsen. De gangpaden moeten minimaal 3 meter breed zijn zodat wanneer men in een gangpad loopt de afstand tot de zitplaatsen anderhalve meter bedraagt (richtlijn RIVM: “richt looproutes zo in dat mensen elkaar in verschillende looprichtingen op anderhalve meter afstand kunnen passeren” en protocol PKN: “De eerste plaats naast het gangpad wordt niet gebruikt als de gangpaden te smal zijn. Mochten er losse stoelen zijn, dan kunnen stoelen worden verwijderd zodat de gangpaden de juiste afmeting krijgen”.
 • Dragen van rode hesjes door de vrijwilligers: het protocol van de PKN geeft het volgende aan: “Er dienen voor iedere viering één (of meer) coördinator(en) te worden aangesteld die toezien op de maatregelen die getroffen zijn en aangeven waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Overweeg deze personen ook hesjes te geven zodat zij duidelijk herkenbaar zijn”. Vanuit het oogpunt van herkenbaarheid van de vrijwilligers is dit advies overgenomen.
 • De looproutes in de hal blijven gescheiden door een mogelijk aangepaste, meer publieksvriendelijke afscheiding. De richtlijn van het RIVM geeft aan: “maak vaste looproutes en geef dit duidelijk aan. Richt looproutes zo in dat mensen elkaar in verschillende looprichtingen op anderhalve meter afstand kunnen passeren. Of maak er eenrichtingsverkeer van. Bevestig een fysieke (kunststof-) barrière, wanneer de anderhalve meter afstand niet haalbaar is.” Dit laatste is bij de entree het geval; daarnaast zorgt de afscheiding ervoor dat gemeenteleden voldoende afstand houden tot de vrijwilliger die de triage verricht.

Als werkgroep en kerkenraad vragen wij uw begrip voor het feit dat de aanpassingen geleidelijk worden ingevoerd, rekening houdend met de ontwikkelingen rond COVID-19. Hiermee willen wij voorkomen dat aanpassingen teruggedraaid moeten worden en daarmee meer onduidelijkheid ontstaat in deze onzekere tijden. Als werkgroep en kerkenraad hopen en bidden wij dat spoedig het virus bedwongen wordt waardoor de getroffen voorzorgsmaatregelen kunnen vervallen.

Werkgroep “hervatting activiteiten/kerkdiensten in de Open Hof”