Menu Sluiten

College van Diakenen

De College van Diakenen draagt zorg voor de diaconale zorg binnen onze kerk en zo nodig ook daarbuiten.

Tevens zorgt de diaconie voor:

 • selectie van diaconale doelen voor collectes
 • ontvangst en afdracht van collectegelden
 • contacten met commissies en taakgroepen
 • het Avondmaal
 • fonds omzien naar elkaar/verjaardagsfonds
 • de diaconale groet
 • diaconaal aanspreekpunt
 • kledingacties t.b.v. mensen in armoede
 • bijdrage aan het Noodfonds Lansingerland
 • bijdrage aan SchuldHulpMaatje
 • bijdrage aan JobHulpMaatje

Het College van Diakenen vergadert maandelijks.

Het College van Diakenen heeft speciale aandacht voor noden in Bleiswijk en omgeving. Jaarlijks geven de gezamenlijke diaconieën van de kerken waardebonnen voor de supermarkten in de kerstperiode. Deze bonnen gaan naar gezinnen in Bleiswijk.

Het College van Diakenen is door deelname in het Diaconaal Platform Lansingerland ook betrokken bij het WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning) overleg van de gemeente Lansingerland.

Tevens kan het College een bemiddelende rol spelen als u hulp van praktische aard nodig heeft.

Diaconaat is een opdracht voor de gehele gemeente. Als diakenen willen we hier graag het voortouw in nemen.

U kunt ons bereiken via diaconie@openhofbleiswijk.nl.

Stichting Noodhulp Lansingerland

Het noodfonds is voortgekomen uit Stichting Noodhulp Lansingerland. De stichting is opgericht in 2013 door acht kerken uit Lansingerland, de gemeente Lansingerland en 3B Wonen. Deze leveren allen jaarlijks een financiële bijdrage om de kas van het noodfonds te vullen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf vrijwilligers die tweemaal per jaar samenkomen. Noodhulpverlening verloopt altijd via een hulpverlenende instantie die een aanvraagformulier moet indienen bij de gemeente. Personen kunnen dus niet rechtstreeks een verzoek om hulp neerleggen bij de gemeente. Wanneer de hulpvraag wordt gehonoreerd wordt aan het fonds gevraagd het bedrag over te maken aan de hulpverlenende instantie, die het verder afhandelt. Er zijn een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van financiële hulp: 1. Inwoner Lansingerland met acute noodsituatie 2. Hulp is op korte termijn nodig 3. Voorliggende wettelijke voorzieningen zijn niet of niet tijdig beschikbaar 4. Eenmalige hulp 5. Er moet een onderbouwende rapportage beschikbaar zijn 6. Maximaal €500,-.