Menu Sluiten

Contactpersonen

Voor het pastoraat binnen onze gemeente zijn de predikant en de wijkouderlingen verantwoordelijk. Samen vormen zij het pastorale team.
Zij worden hierin bijgestaan door de wijkcontactpersonen. Deze contactpersonen leggen het eerste contact bij iemand die in onze gemeente binnenkomt. Bij een geboorte of huwelijksjubileum leggen zij een bezoekje af. Verder kunnen zij signalen op pastoraal of diaconaal gebied aan de ouderlingen en diakenen doorgeven.

De contactpersonen zijn over de verschillende wijken verdeeld. 
Voor kerkleden die geboren zijn in 1940 of eerder heeft de kerkenraad een aparte groep seniorencontactpersonen benoemd. Zij volgen niet de indeling van de wijken.