Menu Sluiten

IKO Kerstsamenzang

Datum/tijd
11 december 2022
19:00 - 20:00

Locatie
Open Hof
Dorpsstraat 50
2665 BJ Bleiswijk

Categorie
Kerkdiensten

Informatie

De jaarlijkse Adventszangdienst is een oecumenische dienst die wordt verzorgd door de leden van de vier deelnemende kerken. De bekende samenzangliederen en de gebeden staan in het licht van het komende Kerstfeest. De overdenking wordt verzorgd door Ds. Gerdina Loeve.

In de IKO diensten is de eerste collecte altijd voor ‘de ander’ en in deze Adventszangdienst zal deze traditioneel worden bestemd voor het werk van het Leger des Heils in Rotterdam.

Het InterKerkelijk Overlegorgaan, verzorgt al vele jaren de oecumenische diensten van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouwe Visitatie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk Open Hof en de Evangelische Gemeente De Driehoek.

Deze samenwerkende kerken nodigen een ieder van harte uit voor deze dienst. Na afloop is er de gebruikelijke gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie of thee.