Menu Sluiten

Home

Welkom bij de Open Hof Bleiswijk

In de gevel van ons kerkgebouw is een gedenksteen gemetseld.

Iedereen mag zich hier welkom weten!

Dit is onze basis (citaat uit ons Beleidsplan 2021-2025):

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) en zijn onderdeel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen; een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Wij komen samen rond het evangelie van Jezus Christus en leven samen in geloof, hoop en liefde. Dit vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid en stellingname. In het vieren, spreken en handelen belijden wij, in elke tijd en in elke situatie opnieuw, dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Ook worden wij zo opgeroepen tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wij willen als kerkelijke gemeenschap in Bleiswijk…

  • midden in de (snel veranderende) samenleving staan,
  • navolgers van Jezus Christus zijn met vallen en opstaan,
  • open staan voor samenwerking met andere lokale kerkgemeenschappen (met behoud van eigen kernwaarden en identiteit),
  • ruimte bieden voor nieuwe initiatieven (missionair, diaconaal, rentmeesterschap),
  • een open gemeenschap zijn, waar men zich welkom voelt ongeacht leeftijd, ras, huidskleur of geaardheid,
  • kerk en wereld niet los van elkaar zien en in de erediensten aandacht hebben voor gebeurtenissen in de wereld,
  • een gemeenschap zijn die ruimte biedt aan verschillende vormen van geloofsbeleving,
  • ons voeden aan de bron en daardoor kunnen en willen fungeren als waterbekken.

Spreekt u dit aan? U bent van harte welkom bij ons!